SonyMt2 • Vezi subiect - [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] ! [RO / EN]
TopMetin2 metin2 private servers metin2 private server


Metin2 P Server

Pentru a putea vota serverul nostru va trebui să dați "click" pe fiecare top de mai sus și să introduceți acel cod ( captcha ) pentru confirmare !

Ora este UTC
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] ! [RO / EN]
MesajScris: Lun Sep 28, 2015 10:04 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Dum Iul 31, 2016 1:32 am
Mesaje: 3479
Localitate: ✔ Confidenţial.
Nivel: 250
Reputaţie:
[Super Game Master]
[Game Master]
[Helper]
[Designer]
[Moderator global]
[Realizator Ghiduri/Tutoriale]
[VIP]
[Membru SonyMt2]
Armură: ✔ [Armură HD]
Armă: ✔ [Lamă Posedată]
Breaslă: ✔ [OldButGold]
Imagine


Imagine

☆ Regulament jucători ☆
✔ Staff-ul NU se implică în afacerile jucătorilor / prețurile itemelor ! Fiecare jucător își face singur prețul la iteme !
✔ Staff-ul NU modifică numele caracterelor unui jucător ! Fie el [VIP] / [DON] cu comenzi sau fără !

✔ Injuriile adresate Staff-ului se pedepsesc cu 10-24h MUTE sau chiar cu BANNED pe o perioadă nedeterminată de timp, în funcție de gravitate !
✔ Injuriile adresate jucătorilor se pedepsesc începând cu 15m MUTE până la 2h ! Depinde de gravitate !
✔ După ora 23:00 MUTE se dă doar pentru reclamaţie făcută pe forum la secţiunea „Reclamaţii Jucători”
✔ Insultele adresate membrilor staff apelând la datele personale ale acestora (nume, aspect sau folosind poze/videoclip-uri luate/create de pe conturile lor de socializare) se pedepsesc cu BANNED PERMANENT sau IP, în funcţie de gravitate !
Imagine* NOTĂ : Această regulă se aplică și în cazul insultelor adresate pe ORICE rețea de socializare (Discord, Facebook, Skype, etc.)!
✔ Abuzul de SPAM în chat se poate pedepsi cu 5m MUTE până la 10m ! Chiar și mai mult ! Depinde de gravitate !
✔ Negoţurile cu alte servere sunt INTERZISE ! Orice încercare se pedepseşte cu MUTE 24h !

Imagine* NOTĂ : Dacă scrieţi: " Dau iteme pe alte metine pe iteme aici " nu primiţi mute! Atunci când scrieţi numele serverului se consideră reclamă !
✔ " Blatul " - Blatul la war ( în exces ) se pedepseşte cu 12h BANNED ! Fugitul pe MOUNT la WAR se pedepseşte cu BANNED permanent !
✔ Este interzis să faceţi " Abuz de protecţie PvP " folosind un caracter de nivel 1-14 pentru a ţine un alt player pe jos ! Încălcarea acestor reguli se pedepseşte cu : Banned permanent !
✔ Este interzis să folosiți pocnitori / artificii în mod excesiv pentru a face lag celorlalți jucători !
Imagine* NOTĂ: Folosirea abuzivă de artificii/pocnitori/focuri de tabără poate fi pedepsită cu banned pe o perioadă nedeterminată de timp, doar dacă nu respectați avertismentul unui membru staff !
✔ Este interzis să faceți lag intenționat folosind bucățile de piatră din scoici !
✔ Abuzul de orice fel de bug care v-ar putea crea un avantaj faţă de alte persoane (în special bugurile "pvp" / cele făcute cu mount-ul/calul) se sancţionează în primă fază cu banned 3 zile, apoi cu banned pe o perioadă nedeterminată de timp !
Imagine* NOTĂ : În această categorie nu este inclus şi stunul prelungit creat cu ajutorul grupei, folositul negoţului după uciderea unui player sau utilizarea tăişului fără sabie. La acest tip de reclamație se vor lua în considerare doar dovezile de tip video !
✔ Orice formă de reclamă este sancţionată cu mute 24h sau banned IP !
✔ Orice formă de vânzare de cont/iteme pe bani reali este sancţionată cu banned IP !
✔ Este interzis să loviți playerii care sunt cu protecția pusă, pentru ai plimba prin mapă!
Încălcarea acestei reguli, poate duce la banarea intre 3 - 7 zile, inclusiv banarea permanentă a contului în cazul, în care acest abuz se repetă!
✔ Reclamaţiile legate de PvP a celor care se folosesc de jigniri / injurii / hit-uri ( în special auto ) / alte metode de a provoca jucătorii nu vor fi luate în considerare, iar acestea vor fi închise !
Imagine* NOTĂ : Jucătorii care sunt provocați prin astfel de metode au obligația de a prezenta dovezi în momentul postării unei reclamații !
✔ Comerțul între servere este permis doar în cazul în care îndeplinești următoarea condiție :
*Sa nu deții niciun item site blocat pe contul respectiv !
Imagine* NOTĂ : Jucătorii care își sparg itemele din propriile lor motive ( nervi, etc. ), nu le mai primesc înapoi. Staff-ul nu răspunde de acțiunile voastre iresponsabile. ( Este valabil pentru orice jucător, fie el [VIP] / [DON] !)*


☆ Regulament [VIP] ☆
Imagine* NOTĂ : Pentru jucătorii cu grad de [VIP] se aplică şi regulamentul jucătorilor ! *
✔ NU aveţi voie să vă transformaţi în Map1 !
✔ NU aveţi voie să staţi pe invizibil la war !
✔ NU aveţi voie să vă daţi drept membru staff !
✔ NU aveţi voie să trageţi jucători la voi fără voia lor !
✔ NU aveţi voie să trageti jucători la voi pentru a-i bate !
✔ NU aveţi voie să trageţi jucători în Angel Map !
✔ NU aveţi voie să daţi warp pe jucători pentru a-i bate !
✔ NU aveţi voie să folosiți comanda warp pe un jucător fără permisiunea lui !
✔ NU aveţi voie să atacaţi alţi jucători folosind protecţia PvP !
✔ NU aveţi voie să faceti abuz de comanda "/go" pe coordonate !
✔ NU aveţi voie să bateţi jucătorii la anumite evenimente ! ( Ex : PvM / HIDE / GHOST SHOP )
✔ Nu aveţi voie să daţi warp pe membrii Staff sau să utilizaţi comanda /go în timpul evenimentelor [HIDE] ; [GHOST SHOP] ; [SHOP NOROCOS] ; [CURSE CU MOUNT-UL] !
✔ Nu aveţi voie să daţi warp pe cineva apoi să trageţi " un prieten " pentru ca acesta să bată persoana pe care ai dat warp !
✔ Încercaţi să păstraţi un limbaj cât de cât " decent " pentru că sunteţi un exemplu pentru jucători !

Imagine* NOTĂ : Orice încălcare a regulamentului se pedepseşte cu scoaterea comenzilor, şi / sau suspendarea contului pe o perioadă nedeterminată ( depinde de gravitate ) !


☆ Regulament [DON] ☆ (DONATORI)
Imagine* NOTĂ : Pentru Donatorii care au comenzi se aplică şi regulamentul de la [VIP] *
✔ NU aveţi voie să ţineţi pe jos jucătorii fără iteme site !
✔ NU aveţi voie să " ţineţi în cerc " tot Map1 !
✔ NU aveţi voie să ţineţi pe jos jucătorii ce deţin iteme site cu valoare mai mică de 40 euro - pe item (NU adunat) ! ( arme 5E, beta, diavol, razador, halloween, elegant, elegant(s), armură vip )
✔ NU aveţi voie să vă folosiţi de alte conturi mai mici pentru a provoca playerii fără iteme site sau pe cei care deţin iteme site cu valoare mai mică de 40 euro - pe item (NU adunat) !
( arme 5E, beta, diavol, razador, halloween, elegant, elegant(s), armură vip )
- DACĂ intrați şi îi provocaţi (tineți pe jos) de pe alte caractere sau conturi şi vă jignesc/înjură nu aveți voie să veniți cu contul principal/mai mare pentru a-i bate.
- VĂ asumați responsabilitatea pentru acțiunile voastre.
- DACĂ acesta vă înjură pe contul vostru principal fără motiv îl puteți ține pe jos 48h maxim, asta în cazul în care respectivul player își cere scuze și nu continuă să vă jignească/înjure.
- DACĂ același player în termen de 30 de zile de la ultimul antecedent vă jignește iar, aveți voie să-l țineți pe jos cât timp doriți indiferent dacă acesta își cere sau nu scuze de la voi!

✔ NU aveţi voie să " faceţi abuz de grad " ( Chiar dacă aveți [DON] în faţă tot jucători normali sunteţi, tot primiţi MUTE / BANNED ) !
✔ NU aveţi voie să bateţi jucătorii la anumite evenimente ( Ex : PVM / HIDE / GHOST SHOP ) !
✔ Încercaţi să păstraţi un limbaj cât de cât " decent " pentru că sunteţi un exemplu pentru jucători !

Imagine* NOTĂ : Încălcarea acestor reguli duce la suspendarea permanentă / temporară a contului !
Imagine* NOTĂ 2 : Aceste reguli se aplică şi jucătorilor care au Rase + Sangue sau doar rase 100% !


Imagine Imagine Imagine
Vizitaţi cel puţin odată pe săptămână acest topic pentru că pot interveni modificări/reguli noi !
Staff-ul SonyMt2 vă urează spor la joc !
Imagine

☆ Players rules ☆
✔ The team DOES NOT get involved in player affairs / item prices! Each player makes their own item price!
✔ The team doesn't modify the name of a player characters ! Even if you are [VIP] / [DON] with or without commands !
✔ The insults addressed to the team are punished with 10-24h mute or even with banned for an indefinite period, depending on the severity !
✔ The insults adressed to the players are punished starting from 15m MUTE to 2h ! Depending on the severity !
✔ The insults that are addresed to staff members which contain personal data (like name, aspect or using photos/videos taken from their social media accounts) are punished with PERMANENTLY BANNED or IP, depending on the severity!
Imagine* NOTE : This rule also applies to insults addressed on ANY social network (Discord, Facebook, Skype, etc.)!
✔ The abuse of SPAM in chat can be punished with 5m MUTE up to 10m ! Even more ! Depending on the severity !
✔ The trade with other servers are FORBIDDEN ! Any try is punished with 24h MUTE !
Imagine* NOTE: If you write: "I give items on the others metin for items here" you don't get mute! When you write the name of the server is considered publicity !
✔ Cheating in the guilds war (in excess) is punished with 12h BANNED ! Running on the MOUNT in the guilds war is punished with permanently BANNED !
✔ It's forbidden to do "Abuse of PvP protection" using a level 1-14 character to keep another player on the ground ! Contravention of this rule is punished with: permanently banned !
✔ It's forbidden to use firecrackers/fireworks/campfires excessively to make lag to the other players !
Imagine* NOTE: Abusive use of firecrackers/fireworks/campfires can pe punished with banned for an indefinite period, only if you don't respect a staff member warn !
✔ It's forbidden to make lag intentional using the pieces of stone from shells !
✔ The abuse of any BUG which would can create an advantage towards another people (in particular the "pvp" issue / those made with the mount/horse) are sanctioned in the first phase with banned 3 days, after that with banned for an indefinite period !
Imagine* NOTE: In this category isn't included the extended stun created with the group help, using the trade after killing a player or using the edge without sword. At this type of complaint will be taken into account just video proofs !
✔ Any form of publicity is sanctioned with 24h mute or banned IP !
✔ Any form of account/items selling for real money is sanctioned with banned IP !
✔ The complaints about PvP or those who's using insults / hits (in particular auto-mode) / other methods to challenge the players will not be taken into account, and these would be closed !
Imagine* NOTE: The players who are challenged with these methods have the duty to provide evidence when a complaint is posted !
✔ The trade between servers is allowed just in case you meet next condition:
*To not own any blocked site item on that account !*


☆ [VIP] rules ☆
Imagine* NOTE: For the players with the rank of [VIP] are also applied the players rules too !
✔ You are NOT allowed to transform in Map1 !
✔ You are NOT allowed to stay invisible at the guild war !
✔ You are NOT allowed to pretend that you're a staff member !
✔ You are NOT allowed to drag players at you without their accord !
✔ You are NOT allowed to drag players at you to beat them !
✔ You are NOT allowed to drag players in Angel Map !
✔ You are NOT allowed to teleport to other players to beat them !
✔ You are NOT allowed to use the teleport command on a player without him accord !
✔ You are NOT allowed to attack other players using the PvP protection !
✔ You are NOT allowed to do abuse of the "/go" command on the coordinates !
✔ You are NOT allowed to beat the players at any events ! (Ex: PvM / HIDE / GHOST SHOP / etc.)
✔ You are NOT allowed to teleport on staff members or to use the /go command during events [HIDE]; [GHOST SHOP]; [LUCKY SHOP]; [RACING WITH THE MOUNT] !
✔ You are NOT allowed to teleport at someone and after to drag a friend to beat the person that you teleported !
✔ Try to keep a language as decent as possible because you're an example for players !
Imagine* NOTE: Any contravention of the rules is punished with removing commands and/or account suspension for an indefinite period (depending on the severity) !


☆ [DON](donors) rules ☆
Imagine* NOTE: For donors who own commands are also applied the [VIP] rules too.
✔ You are NOT allowed to keep on the ground the players without site items !
✔ You are NOT allowed to keep "in the circle" all of map1 !
✔ You are NOT allowed to keep on the ground the players who own site items with value less than 40 euro - on an item (not counted) ! ( 5e weapons, beta, diavol, razador, halloween, elegant, elegant(s), vip armor )
✔ You are NOT allowed to "do abuse of the rank" ( Even if you have [DON] in front of the name, you're normal players too, you get MUTE / BANNED too ) !
✔ You are NOT allowed to beat the players at any events ! ( Ex: PvM / HIDE / GHOST SHOP / etc. )
✔ Try to keep a language as decent as possible because you're an example for players !
Imagine* NOTE 1: The contravention of these rules lead of temporary / permanently account suspension !
Imagine* NOTE 2: These rules are applied for the players who own races + sangue or just 100% races !


Imagine Imagine Imagine
Visit this topic at least once a week because there can be changes/new rules !
SonyMt2 team wishes you to have fun !

Signature SonyMt2

Imagine

Imagine Imagine
Imagine

Imagine


Ultima oară modificat de [SGM]Shaco pe Dum Feb 27, 2022 6:56 pm, modificat de 16 ori în total.
Update 10.04.2019 - by [MISS]Amavi.
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] !
MesajScris: Lun Mai 21, 2018 6:51 am 
Community Manager
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Mie Oct 09, 2013 3:08 pm
Mesaje: 1896
Nivel: 250
Reputaţie: [Owner]
Armură: -
Armă: -
Breaslă: [SonYTeaM]

!
Update 21.05.2018 !
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] !
MesajScris: Dum Iun 03, 2018 9:31 am 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Lun Ian 04, 2016 9:36 am
Mesaje: 6255
Localitate: Constanța
Nivel: 250
Reputaţie: [Ex-SGA]
Armură: -
Armă: -
Breaslă: -

!
Update 03.06.2018 !
✔ Reclamaţiile legate de PvP a celor care se folosesc de jigniri / injurii / hit-uri ( în special auto ) / alte metode de a provoca jucătorii nu vor fi luate în considerare, iar acestea vor fi închise.
Imagine* NOTĂ : Jucătorii care sunt provocați prin astfel de metode au obligația de a prezenta dovezi în momentul postării unei reclamații.

Signature SonyMt2

Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] !
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 6:22 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Dum Iul 31, 2016 1:32 am
Mesaje: 3479
Localitate: ✔ Confidenţial.
Nivel: 250
Reputaţie:
[Super Game Master]
[Game Master]
[Helper]
[Designer]
[Moderator global]
[Realizator Ghiduri/Tutoriale]
[VIP]
[Membru SonyMt2]
Armură: ✔ [Armură HD]
Armă: ✔ [Lamă Posedată]
Breaslă: ✔ [OldButGold]

!
Update 26.06.2018 !
✔ Abuzul de orice fel de bug care v-ar putea crea un avantaj faţă de alte persoane (în special bugurile "pvp" / cele făcute cu mount-ul/calul) se sancţionează în primă fază cu banned 3 zile, apoi cu banned pe o perioadă nedeterminată de timp.
Imagine* NOTĂ : În această categorie nu este inclus şi stunul prelungit creat cu ajutorul grupei, folositul negoţului după uciderea unui player sau utilizarea tăişului fără sabie.

Signature SonyMt2

Imagine

Imagine Imagine
Imagine

Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] !
MesajScris: Joi Aug 09, 2018 6:52 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Dum Aug 07, 2016 2:18 pm
Mesaje: 3198
Nivel: 250
Reputaţie: • [SGA] •
• [DIVA] •
• [MISS] •
• [Lady] •
• [VIP] •
• [...] •
Armură: • • • •
Armă: • • • •
Breaslă: • [CatsPower] •

!
UPDATE 09.08.2018
✔ Este interzis să folosiți pocnitori / artificii în mod excesiv pentru a face lag celorlalți jucători !
Imagine*NOTĂ: Folosirea abuzivă de artificii/pocnitori/focuri de tabără poate fi pedepsită cu banned pe o perioadă nedeterminată de timp, doar dacă nu respectați avertismentul unui membru staff !

Signature SonyMt2

Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] !
MesajScris: Joi Aug 30, 2018 5:52 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Lun Dec 29, 2014 1:45 pm
Mesaje: 2524
Localitate: Cluj
Nivel: 250
Armură: • [ Vesmant Gucci ]
Armă: • Ey. •
Breaslă: • [SevenTeam]

!
UPDATE 30.08.2018

✔ Abuzul de orice fel de bug care v-ar putea crea un avantaj faţă de alte persoane (în special bugurile "pvp" / cele făcute cu mount-ul/calul) se sancţionează în primă fază cu banned 3 zile, apoi cu banned pe o perioadă nedeterminată de timp.
Imagine* NOTĂ : În această categorie nu este inclus şi stunul prelungit creat cu ajutorul grupei, folositul negoţului după uciderea unui player sau utilizarea tăişului fără sabie. La acest tip de reclamație se vor lua în considerare doar dovezile de tip video !


Signature SonyMt2

Imagine

Imagine
Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] ! [RO / E
MesajScris: Sâm Sep 15, 2018 10:22 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Dum Iul 31, 2016 1:32 am
Mesaje: 3479
Localitate: ✔ Confidenţial.
Nivel: 250
Reputaţie:
[Super Game Master]
[Game Master]
[Helper]
[Designer]
[Moderator global]
[Realizator Ghiduri/Tutoriale]
[VIP]
[Membru SonyMt2]
Armură: ✔ [Armură HD]
Armă: ✔ [Lamă Posedată]
Breaslă: ✔ [OldButGold]
UPDATE 16.09.2018 !

- Varianta în engleză adăugată! -

Signature SonyMt2

Imagine

Imagine Imagine
Imagine

Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] ! [RO / E
MesajScris: Joi Sep 20, 2018 9:15 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Dum Iul 31, 2016 1:32 am
Mesaje: 3479
Localitate: ✔ Confidenţial.
Nivel: 250
Reputaţie:
[Super Game Master]
[Game Master]
[Helper]
[Designer]
[Moderator global]
[Realizator Ghiduri/Tutoriale]
[VIP]
[Membru SonyMt2]
Armură: ✔ [Armură HD]
Armă: ✔ [Lamă Posedată]
Breaslă: ✔ [OldButGold]

!
[UPDATE 21.09.2018]

✔ Insultele adresate membrilor staff apelând la datele personale ale acestora (nume, aspect sau folosind poze/videoclip-uri luate/create de pe conturile lor de socializare) se pedepsesc cu BANNED PERMANENT sau IP, în funcţie de gravitate !

✔ The insults that are addresed to staff members which contain personal data (like name, aspect or using photos/videos taken from their social media accounts) are punished with PERMANENTLY BANNED or IP, depending on the severity!

Signature SonyMt2

Imagine

Imagine Imagine
Imagine

Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] ! [RO / E
MesajScris: Mie Apr 10, 2019 6:41 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Vin Oct 28, 2016 10:27 am
Mesaje: 3310
Nivel: 250
Reputaţie: [SGM]
Armură: -
Armă: -
Breaslă: -

!
Update 10.04.2019 !
✔ Staff-ul NU se implică în afacerile jucătorilor / prețurile itemelor ! Fiecare jucător își face singur prețul la iteme !

Signature SonyMt2

-


Imagine
  Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: [Regulament Server] - Jucători / [VIP] / [DON] ! [RO / E
MesajScris: Lun Mar 30, 2020 8:55 pm 
V.I.P
Avatar utilizator
Neconectat

Membru din: Vin Sep 01, 2017 8:59 pm
Mesaje: 2637
Localitate: Bucureşti
Nivel: 250
Reputaţie: [SGM]
Armură: -
Armă: -
Breaslă: Fearless

!
Update 30.03.2020 !
✔ NU aveţi voie să ţineţi pe jos jucătorii ce deţin iteme site cu valoare mai mică de 40 euro - pe item (NU adunat) !!

Signature SonyMt2

Imagine

Imagine
  Profil  
 


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Mergi la:  
cron

Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Group !